KingBee Activation

Trưng bày sản phẩm

 

 • Nếu bạn cần tạo ra một đợt bàn tán trực tuyến về công ty của mình và muốn thu hút các cá nhân trẻ, muốn phát triển nghề nghiệp là các thành viên tích cực trên các trang truyền thông xã hội từ Việt Nam, thì KingBee Media là sự lựa chọn của bạn trong việc tạo ra các chiến dịch truyền thông xã hội hiệu quả cao được địa phương hóa bằng tiếng Việt.  Chúng tôi là chủ sở hữu, nhà xuất bản và nhà sản xuất mạng truyền thông xã hội tiếng Việt với 300,000 thành viên trên Motibee.com. Chúng tôi tận dụng quyền sở hữu của mình đối với mạng truyền thông xã hội đang phát triển và năng động này và cam kết mang lại cho bạn một phản hồi hiệu quả từ các truyền thông mạng xã hôi và quảng cáo online tại Việt Nam.

   

  Để tìm hiểu thêm về giải pháp tiếp thị trực tuyến độc đáo của chúng tôi, vui lòng liên hệ KingBee Media

   

   

  Tiếp thị mạng xã hội của chiến dịch Hạt Methi
  Tiếp thị mạng xã hội cho chiến dịch Hạt Methi

Search Engine Marketing (SEO & PPC)

KingBee Activation Dịch Vụ Trưng bày sản phẩm