KingBee Activation

Dịch vụ truyền thông thương hiệu của Kingbee Activation

Dịch vụ mẫu thử sản phẩm  Đa số các dự án mẫu dùng thử được Kingbee kết hợp cùng với các chiến dịch kích hoạt thương hiệu. Tuy nhiên, trong một số trường hợp vẫn có các chiến dịch mẫu dùng thử riêng biệt [ ... ]

Kích hoạt thương hiệu

Chiến dịch kích hoạt thương hiệu

Kingbee có kinh nghiệm trong việc thích nghi và đảm bảo định hướng hành vi khách hàng hướng vào thông điệp mà nhãn hàng muốn truyền tải. Các chiến dịch kích hoạt thương hiệu luôn [ ... ]

Tổ chức sự kiện, hội nghị

Tổ chức sự kiện, hội nghị

Năng lực tổ chức các sự kiện, hội nghị được khách hàng đánh giá Kingbee đánh giá rất cao trong suốt những năm qua. Khách hàng không chỉ hài lòng về những ý tưởng sự kiện mà còn hài [ ... ]

Kích hoạt thương mại

Kích hoạt thương mại

KingBee đã thực hiện thành công nhiều dự án kinh doanh thương mại cho khách hàng, chủ yếu là trong ngành hàng tiêu dùng. Chúng tôi có nhiều lợi thế để đảm bảo KPIs trong thách thứ [ ... ]

For digital services, please click here       
KingBee Activation Dịch Vụ