KingBee Activation

Kích hoạt thương mại

KingBee đã thực hiện thành công nhiều dự án kinh doanh thương mại cho khách hàng, chủ yếu là trong ngành hàng tiêu dùng.

Chúng tôi có nhiều lợi thế để đảm bảo KPIs trong thách thức các dự án thương mại bán hàng: một mạng lưới chuyên nghiệp lớn và khả năng tuyển dụng mạnh mẽ, đội HR-hợp tác hỗ trợ và khéo léo, quản lý nhân sự tốt và động lực trong từng dự án và ứng dụng trực tuyến giúp báo cáo hàng ngày, đảm bảo tính minh bạch và chất lượng dự án.

 

Các dự án kinh doanh thương mại của chúng tôi đã được triển khai trên toàn quốc trong các siêu thị, chợ và các nhà bán lẻ. Xin vui lòng xem các nghiên cứu trường hợp có liên quan để biết thêm thông tin về doanh số bán hàng thương mại những câu chuyện thành công ..

 

PG tại quầy - Dự án Táo New Zealand

PG tại quầy - Dự án Táo New Zealand

 

  • Hoạt động thương mại tại chợ - Nước tương Phú Sĩ - Ajinomoto

    Hoạt động thương mại tại chợ - Nước tương Phú Sĩ - Ajinomoto

Search Engine Marketing (SEO & PPC)

KingBee Activation Dịch Vụ Kích hoạt thương mại